Ang salita ang buod ng buhay mo?

Medium 1e31ef1a f795 4778 b598 bc7a9fc4a1d7

Maibubuod ba ang buhay mo sa isang salita lang? Tingnan natin!

Magpakita pa ng marami