Ano ang nakikita ng mga tao sa reflection mo?

Medium 04c0a1fd c98f 41b5 948c 35c2de79d418

Ano ang unang naiisip ng mga tao? Alam mo ba?

Magpakita pa ng marami